Pozycja Statystyki WWW Opis Strony WWW Nasza ocena Ranking
1 Poszukiwani świadkowie wypadków drogowych

W przypadku zajścia wypadków drogowych niekiedy dochodzi do ucieczki faktycznych sprawców, jak też mają miejsce trudności w ustaleniu odpowiedzialności za wyrządzone szkody. W takich sytuacjach bardzo ważni są świadkowie tego rodzaju zdarzeń, gdyż są oni obiektywni i mogą potwierdzić lub wykluczyć wersję jednej ze stron, a przy tym dodać inne ważne szczegóły, o których nie było mowy. Nie zawsze jest jednak łatwo znaleźć takie osoby, dlatego w internecie funkcjonuje portal o nazwie Świadek Wypadku, który umożliwia zgłaszanie się osób widzących nieprzyjemne sytuacje, na przykład wypadek. Świadkowie poszukiwani (Łódź) są za pomoc regularnie zamieszczanych na tej stronie ogłoszeń, w których podawane są szczegóły zajścia, ich miejsca, godzina zdarzenia czy warunki pogodowe. Dodatkowym ułatwieniem są fotografie, jak też szczegóły takich zajść jak wypadek. Świadkowie poszukiwani (Łódź) są zarówno przez osoby prywatne, jak też przez policję, która także zamieszcza na tym portalu swoje ogłoszenia.

Adres www: www.trap.com.pl

Nasza ocena: 14

12 798 0